Virksomhedskurser

Det rykker for alvor, når hele virksomheden rykker på én gang. Derfor er kurser for alle virksomhedens medarbejdere (eller for alle relevante faggrupper) inden for kort tid et godt og effektivt alternativ til spredte kurser her og der for enkelte medarbejdere på virksomheden. Især når det omhandler kompetencer eller discipliner, der er relevant for langt de fleste på virksomheden.

MEDIEKONSULENTERNE gennemfører løbende interne virksomhedskurser. De er hovedsageligt koncenteret om tre områder:

 • Lederudvikling
 • Ideudvikling
 • Efterkritik

1. Lederudvikling

Disse kurser eller udviklingsforløb har ofte mellemledere som målgruppe. Her handler det i første omgang om at skabe en egentlig lederidentitet, så mellemlederne ser sig selv som en del af ledelsen (og anlægger et helhedsperspektiv) frem for at se sig selv som en del af medarbejdergruppen. Dernæst handler det om at lære og træne forskellige ledelsesværktøjer, som er nødvendige for at få succes som mellemleder:

 • Give kontant feedback og når der er brug for det: at kunne tage egentlige præstationssamtaler med medarbejdere
 • Lede møder effektivt mod et mål
 • Styre ideudvikling
 • Kunne håndtere hverdagens små forhandlinger om vagter, opgaver etc
 • Coache medarbejdere

2. Ideudvikling

De fleste virksomheder har mere end nogensinde brug for gode, originale ideer. Og tiden til ideudvikling og ideudviklingsmøder er knap. Det er derfor vigtigt, at alle ledere og medarbejdere på virksomheden har en fælles metodik til at sikre en effektiv ideudvikling. Når MEDIEKONSULENTERNE laver virksomhedskurser omkring ideudvikling er der oftest tale om et egentlig udviklingsforløb, som består af følgende dele:

 • Afdækning af ideudviklingsbehov (hvad skal der udvikles ideer til? Hvor er behovet størst)
 • Observation af eksisterende ideudvikling på virksomheden
 • Udarbejdelse af ideudviklingskoncept (fx koncept for redaktionsmøder og/eller andre møder, hvori der indgår ideudvikling)
 • Træning af mødeledere i den særlige disciplin at lede en ideudvikling – principper, metode og masser af praktiske øvelser
 • Kursus for samtlige medarbejdere i ideudvikling – principper, teknikker, metode og masser af praktiske øvelser
 • Det nye ideudviklingskoncept tages i brug på de møder, hvor der ideudvikles
 • Feedback til mødeledere ift hvordan de leder ideudviklingen

3. Efterkritik:

Efterkritik er det billigste og mest effektive værktøj til at løfte kvaliteten eller styre skibet i ny og bedre retning. Men efterkritik er også en svær discplin, som fra medarbejderside ofte forbindes med ubehag og utryghed og fra ledelsesside ofte forbindes med hårdt og tidskrævende arbejde.

Der er afgørende principper for efterkritik, der skal efterleves, hvis efterkritikken skal have den ønskede effekt. Og her er der heldigvis flere forskellige modeller for, hvordan det kan gøres. Det afhænger blandt andet af om efterkritikken gennemføres mundtligt eller skriftligt, 1:1 eller over for en større forsamling og endelig hvor meget tid, virksomheden ønsker at investere i efterkritikken.

Når MEDIEKONSULENTERNE laver virksomhedskurser omkring efterkritik er der oftest tale om et egentlig udviklingsforløb, som består af følgende dele:

 • Afdækning af efterkritikbehov (hvilke dele af produktionen er vigtigst at have fokus på)
 • Observation af eksisterende efterkritik på virksomheden
 • Udarbejdelse af efterkritikkoncept (fx skriftligt/ mundtligt, hyppighed, omfang i tid eller længde etc)
 • Træning af efterkritikerne i den særlige disciplin at give efterkritik – principper, metode og masser af praktiske øvelser
 • Præsentation for medarbejderne af (og forklaring på) virksomhedens nye efterkritikkoncept
 • Det nye efterkritikkoncept tages i brug
 • Feedback til efterkritikere                                           
FORANDRINGER •  VIRKSOMHEDSKURSER •  ANALYSER •  KURSER •  METODE •  REFERENCE •  HVEM ER VI •  KONTAKT