MEDIEKONSULENTERNE består af konsulent Klaus Henriksen og en række forskellige konsulenter, der tilknyttes de enkelte projekter, opgaver eller kurser. Hvilke konsulenter beror på den enkelte opgaves karakter og omfang.
Klaus Henriksen faglig baggrund...                                           
FORANDRINGER •  VIRKSOMHEDSKURSER •  ANALYSER •  KURSER •  METODE •  REFERENCE •  HVEM ER VI •  KONTAKT