Forandringer

Store forandringer
Store forandringer kan være alt fra et ønske om grundlæggende at ændre ved kulturen på en arbejdsplads til indførelse af helt nye produktionsrutiner. Fælles for store forandringer er, at de oftest berører alle på arbejdspladsen, og der altid vil forekomme alle former for reaktioner hos ledelse og medarbejdere: Vrede, frustration, afmagt, utryghed, håb, forventning og optimisme.

Store forandringer kræver som regel en længerevarende indsats.
Arbejdet med store forandringer indeholder ofte en del af følgende elementer:
 • Kvalitative interviews med udvalgte medarbejdere og ledere - for at kvalificere grundlaget for at forandre og indsamle gode input til processen
 • Analyse, bearbejdning og præsentation af data
 • Udarbejdelse af overordnet strategi og konkret handlingsplan
 • Udarbejdelse af nye systemer/modeller for dele af arbejdsprocessen for at sikre implementering af forandringerne
 • Uddannelse af ledere/medarbejdere, så de kan matche nye krav og forventninger
 • Coaching af nøglemedarbejdere
 • Sparring med topledelse

Små forandringer
Små forandringer har ofte til formål at ændre mindre arbejdsprocesser eller styrke svage dele af organisationen. Det kan være redaktionsmøder, der ikke længere genererer ideer. En efterkritik, der er gået i stå eller aldrig er kommet i gang. Eller et samarbejde mellem forskellige faggrupper, der ikke fungerer optimalt.
Konsulenten formulerer sammen med ledelsen målet med forandringen. Konsulenten udarbejder konkrete bud på, hvordan forandringen kan opnås, og en kortvarig forandringsproces kan typisk gennemføres over en periode på alt fra 2 uger til 3 måneder.

Små forandringer er typisk:
 • Styrkelse af ideudvikling på redaktionen
 • Styrkelse (eller indførelse) af efterkritik på redaktionen
 • Bedre redaktionsmøder
 • Træning af ledere (topledelsen ønsker at træne en ledergruppe i en eller flere ledelsesdiscipliner):
           - Mødeledelse
           - Konflikthåndtering
           - Forhandlingsteknik
           - Føre medarbejder-udviklingssamtaler
           - Stjerneledelse/primadonnaledelse
FORANDRINGER •  VIRKSOMHEDSKURSER •  ANALYSER •  KURSER •  METODE •  REFERENCE •  HVEM ER VI •  KONTAKT