MEDIEKONSULENTERNE foretager analyser af både indhold og proces.

Indholdsanalyser:
Det er typisk analyse af et enkelt medie, en sektion, et tillæg, et program. Det kan være analyse af et særligt fokusområde, hvor der nu skal gøres status. Analysen foretages ud fra de ønskede fokuspunkter og fremlægges med eksempler på de væsentligste pointer i rapportform og/eller en powerpointpræsentation.

Se en case her...


Tværmedielle analyser:
I dag udkommer stadig flere medier på mere end én platform. Det typiske eksempel er aviser, blade og magasiner, som også har et tilknyttet website. Men hvordan undgår man, at websitet bliver et dårligt plagiat af papirudgaven? Hvordan sikrer man at websitet har et unikt indhold, som passer til netop web-mediet?
Med andre ord: Hvordan skal arbejdsdelingen være mellem de to medier? Det er hvad en tværmediel analyse giver et bud på.


Arbejdsprocesanalyser:
På de fleste arbejdspladser er gængse arbejdsgange og -rutiner under pres: Er det nu også den mest hensigtsmæssige måde at organisere arbejdet på i forhold til virksomhedens målsætning og prioriteringer? Er det de rigtige ting, som der bliver flest kræfter på? Er det de rigtige produkter, som har den højeste kvalitet til slut?
En arbejdsprocesanalyse sætter fokus på processen og ender altid med bud på, hvordan arbejdsgange kan lægges om, så virksomheden opnår det samme med brug af færre ressourcer. Eller opnår mere med de samme.

Se en case her...                                           
FORANDRINGER •  VIRKSOMHEDSKURSER •  ANALYSER •  KURSER •  METODE •  REFERENCE •  HVEM ER VI •  KONTAKT